Danh Tướng Truyện - 3Q Ai Là Vua

25 ngày dân cày lên vua
8 trận pháp vạn trận hình
Nhiều Tướng Nhất Việt Nam
5 đánh 1

  Hình ảnh / video clip

  • Thần Binh
  • Tập Kích
  • Quân Đoàn
  • Trận hình
  Xem thêm +

  cộng đồng/ fanpage

  Game SG140