Danh Tướng Truyện - 3Q Ai Là Vua

[Tính Năng Game] Quân Đoàn - Quần Hùng Hội Tụ

3Q Ai là Vua - Bao Vui - Bao Ngầu - Bao Sướng

[Tính Năng Game] Quân Đoàn - Quần Hùng Hội Tụ

[Tính Năng Game] Quân Đoàn - Quần Hùng Hội Tụ - 1

 

Chư vị Chúa Công thân mến !

Quân Đoàn là một hoạt động quan trọng trong 3Q Ai là Vua - Tam Quốc Danh Tướng Truyện có thể giúp các Chúa Công có thể cùng nhau sát cánh chinh phục Tam Quốc

I. Giới thiệu:

- Tại giao diện chính chọn  "Quân Đoàn" để vào giao diện hệ thống Quân Đoàn

 

[Tính Năng Game] Quân Đoàn - Quần Hùng Hội Tụ - 2

II. Hoạt Động

- Sau khi các bằng hữu gia nhập Quân Đoàn có rất nhiều các tính năng khác như Điện Nghị Sự, Khu Kỹ Thuật, Chư Hầu Tranh Bá, Tướng Tinh Đài, Suối Nóng, Tàng Bảo Cốc, Sân Thí Luyện, Vọng Đài, Kho Báu

1. Điện Nghị Sư

Hiển thị thông tin của Quân Đoàn, Trưởng Quân Đoàn có thể thao tác tăng chức, giáng chứng, thêm thành viên hay đuổi thành viên quân đoàn

[Tính Năng Game] Quân Đoàn - Quần Hùng Hội Tụ - 3

2. Vọng Đài

Hàng ngày, tùy thuộc vào cấp bậc thành viên của quân đoàn để nhận phúc lợi quân đoàn

[Tính Năng Game] Quân Đoàn - Quần Hùng Hội Tụ - 4

3. Khu Kỹ Thuật

Nơi tiến cống giúp các Chúa Công tăng điểm quân đoàn và kỹ thuật của quân đoàn. Có 2 loại đóng góp là: đóng góp vàng và đóng góp kim cương

[Tính Năng Game] Quân Đoàn - Quần Hùng Hội Tụ - 5

Trong khu kỹ thuật có rất nhiều hạng mục như: 

- Cấp quân đoàn

- Tăng số lượt đóng góp

- Tăng số thành viên quân đoàn

- Tăng số thể lực nhận được tại tiệc quân đoàn

- Tăng số tướng trong sân thí luyện

- Tăng số ải boss

4. Kho Báu

Hàng ngày cháu công có 3 lượt nhận kho báo tại quân đoàn. Khi quay được ra toàn bộ là icon lữ bố sẽ nhận được mảnh tướng lữ bố + vàng 

[Tính Năng Game] Quân Đoàn - Quần Hùng Hội Tụ - 6

5. Sân Thí Luyện

[Tính Năng Game] Quân Đoàn - Quần Hùng Hội Tụ - 7

Giúp các chúa công tăng điểm kỹ năng của tướng, có thể chọn rèn luyện bằng vàng hoặc KC để nhận số điểm kỹ năng tương ứng

6. Tướng Tinh Đài

[Tính Năng Game] Quân Đoàn - Quần Hùng Hội Tụ - 8

Các thành viên trong quân đoàn cùng nhau mua buff để tăng chiến lực cho tất cả các thành viên trong quân đoàn. Buff có thời gian và chỉ có hiệu lực với thành viên online

7. Tiệc Quân Đoàn

Quân đoàn trưởng hoặc quân sư có thể mở tiệc quân đoàn để các thành viên có thể nhận thể lực

[Tính Năng Game] Quân Đoàn - Quần Hùng Hội Tụ - 9

Trên là một vài nét đặc sắc về tính năng Quân Đoàn của game thẻ tướng 3Q Ai là Vua mobile. Để có thể trải nghiệm rõ hơn về Game, các anh hùng hảo hán mau mau TẢI GAME 3Q Ai Là Vua để sớm có thể thống nhất Giang Sơn, đại cáo công thành.

 

>> Để trao đổi và giao lưu với cộng đồng nhiều hơn, tham gia tại:

--- Cộng đồng game: https://bit.ly/2VB24Qu
--- Fanpage: https://www.facebook.com/game3qailavua
--- Dowload game 3Q Ai là Vua

 

 

cộng đồng/ fanpage

Game SG140